Извънредно общо събрание на акционерите – 16.04.2018 г.

Протокол

Read More

Извънредно общо събрание на акционерите – 29.03.2018 г.

Протокол за отлагане на ИОСА

Read More

Извънредно общо събрание на акционерите – 15.04.2016 г.

Извънредно общо събрание на акционерите – 15.04.2016 г.

Read More

Протокол, констатиращ непроведено заседание на ИОСА

Протокол, констатиращ непроведено заседание на ИОСА

Read More

Покана и материали за свикване на ИОСА

Покана и материали за свикване на ИОСА

Read More

Извънредно общо събрание 30.09.2014 и материали

Протокол

Списък на присъствалите

Списък на лицата гласували с пълномощно

Read More

Протокол, констатиращ непроведено заседание на ИОСА

Протокол, констатиращ непроведено заседание на ИОСА

Read More

Покана и материали за свикване на ИОСА

StatuteIzmenenIOSA2014

DeclarationArt.13

DocsAtanasov GFO2013

InvitationIOSA2014

KEPPoasProcedureIOSA2014

mejd.otchet,DokladNaOditora30062014

MinutesSDIOSA2014

OditorskiDoklad,DokladNaOditniqKomitet2013

PismeniMat,PoAs

Read More

Протокол от ИОСА 11.12.13

Протокол от ИОСА, проведено на 11.12.2013 г.

Списък на лицата, гласували с пълномощно на ИОСА, проведено на 11.12.2013 г.

Read More