Протокол ОСА – 15.10.2019 г.

Протокол

Read More

Протокол за отлагане на ОСА – 30.09.2019 г.

Протокол

Read More

Протокол ОСА – 09.07.2019 г.

Протокол

Read More

Протокол за отлагане на ОСА – 24.06.2019 г.

Протокол

Read More

Редовно Общо Събрание на акционерите – 29.06.2018 г.

Протокол

Read More

Редовно Общо Събрание на акционерите – 26.06.2017 г.

Протокол от Редовно Общо Събрание на акционерите, проведено на 26.06.2017 г.

Read More

Редовно Общо Събрание на акционерите – 27.06.2016 г.

Редовно Общо Събрание на акционерите – 27.06.2016 г.

Read More

Покана и материали за свикване на ОСА

Покана и материали за свикване на ОСА

Read More

Протокол от ОСА

Протокол от ОСА

Read More

Протокол от ОСА – 30.06.2014

Протокол от общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2014

Read More