Протокол от ОСА – 29.12.2022 г.

Протокол

Read More

Покана и материали за свикване на ОСА – 29.12.2022 г.

Покана и материали

Read More

Протокол от ОСА – 03.12.2021 г.

Протокол

Read More

Извънредно общо събрание на акционерите – 16.04.2018 г.

Протокол

Read More

Извънредно общо събрание на акционерите – 29.03.2018 г.

Протокол за отлагане на ИОСА

Read More

Извънредно общо събрание на акционерите – 15.04.2016 г.

Извънредно общо събрание на акционерите – 15.04.2016 г.

Read More

Протокол, констатиращ непроведено заседание на ИОСА

Протокол, констатиращ непроведено заседание на ИОСА

Read More

Покана и материали за свикване на ИОСА

Покана и материали за свикване на ИОСА

Read More

Извънредно общо събрание 30.09.2014 и материали

Протокол

Списък на присъствалите

Списък на лицата гласували с пълномощно

Read More

Протокол, констатиращ непроведено заседание на ИОСА

Протокол, констатиращ непроведено заседание на ИОСА

Read More