Редовно Общо Събрание на акционерите – 27.06.2016 г.

Редовно Общо Събрание на акционерите – 27.06.2016 г.

Read More

Покана и материали за свикване на ОСА

Покана и материали за свикване на ОСА

Read More

Протокол от ОСА

Протокол от ОСА

Read More

Протокол от ОСА – 30.06.2014

Протокол от общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2014

Read More

Протокол от ОСА – 29.05.2013

Протокол от общо събрание на акционерите, проведено на 29.05.2013 г.
Списъйк на лицата, гласували чрез пълномощник на общото събрание на акционерите, проведено на 29.05.2013 г.

Read More

Протокол от ОСА – 17.05.11

Протокол от общо събрание на акционерите на РОЙ Пропърти Фънд АДСИЦ проведено на 17.05.2011

Списък на лицата гласували чрез пълномощник на ОСА на РОЙ Пропърти Фънд АДСИЦ проведено на 17.05.2011

Read More

Протокол от ОСА – 10.06.10

Протокол от общо събрание на акционерите на РОЙ Пропърти Фънд АДСИЦ проведено на 10.06.2010

Списък на лицата гласували чрез пълномощник на ОСА на РОЙ Пропърти Фънд АДСИЦ проведено на 10.06.2010

Read More