Новини

Новини за Дружеството

Read More

Годишни Финансови Отчети

Годишни финансови отчети за изминали години

Read More
Полезна информация относно дейноста ни
Информация за инвеститорите
Информация относно начините за закупуване на акции от РОЙ Пропърти Фънд АДСИЦ
Свържете се с нас за да получите допълнителна информация