Редовно Общо Събрание на акционерите – 29.06.2018 г.

Протокол