Покана и материали за свикване на ОСО – 15.03.2024 г.

Покана и материали

Read More

Уведомление за репо сделка

Уведомление

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Междинен финансов отчет към 31.12.2023 г.

Финансов отчет

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

Уведомление

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Уведомление

Уведомление за извършено плащане по облигационна емисия.

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Уведомление

Уведомление относно плащане по облигационна емисия.

Read More