Протокол от ОСА – 06.06.2024 г.

Протокол за отлагане на ОСА

Read More

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

Уведомление

Read More

Уведомлениe по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Уведомления по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомления

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Уведомление

Уведомление  относно плащане по облигационна емисия.

Read More

Покана и материали за свикване на ОСА – 06.06.2024 г.

Покана и материали

Read More

Междинен финансов отчет към 31.03.2024 г.

Финансов отчет

Read More