Уведомление

Уведомление  относно плащане по облигационна емисия.

Read More

Покана и материали за свикване на ОСА – 06.06.2024 г.

Покана и материали

Read More

Междинен финансов отчет към 31.03.2024 г.

Финансов отчет

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Годишен финансов отчет за 2023 г.

Финансов отчет

Read More

Информационен документ по чл.100б, ал.7 от ЗППЦК

Информационен документ

Read More

Протокол от ОСО – 15.03.2024 г.

Протокол от ОСО

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Покана и материали за свикване на ОСО – 15.03.2024 г.

Покана и материали

Read More

Уведомление за репо сделка

Уведомление

Read More