Уведомление

Уведомление за прекратяване на трудов договор на Директора за Връзки с Инвеститорите