Извънредно общо събрание 30.09.2014 и материали

Протокол

Списък на присъствалите

Списък на лицата гласували с пълномощно