Покана и материали за свикване на ИОСА

Покана и материали за свикване на ИОСА