Протокол, констатиращ непроведено заседание на ИОСА

Протокол, констатиращ непроведено заседание на ИОСА