Извънредно общо събрание на акционерите – 15.04.2016 г.

Извънредно общо събрание на акционерите – 15.04.2016 г.