Редовно Общо Събрание на акционерите – 27.06.2016 г.

Редовно Общо Събрание на акционерите – 27.06.2016 г.