Редовно Общо Събрание на акционерите – 26.06.2017 г.

Протокол от Редовно Общо Събрание на акционерите, проведено на 26.06.2017 г.