Извънредно общо събрание на акционерите – 29.03.2018 г.

Протокол за отлагане на ИОСА