Извънредно общо събрание на акционерите – 16.04.2018 г.

Протокол