Протокол за отлагане на ОСА – 24.06.2019 г.

Протокол