Протокол за отлагане на ОСА – 30.09.2019 г.

Протокол