Протокол от ОСА – 20.06.2024 г.

Протокол от Общо Събрание на Акционерите, проведено на 20.06.2024 г.