Извънредно общо събрание на акционерите – 29.03.2018 г.

Протокол за отлагане на ИОСА

Read More

Покана и материали за свикване на ИОСА – 29.03.2018г.

Покана и материали за свикване на ИОСА

Read More

Редовно Общо Събрание на акционерите – 26.06.2017 г.

Протокол от Редовно Общо Събрание на акционерите, проведено на 26.06.2017 г.

Read More

Покана и материали за свикване на ОСА – 26.06.2017 г.

Покана и материали

Read More

Редовно Общо Събрание на акционерите – 27.06.2016 г.

Редовно Общо Събрание на акционерите – 27.06.2016 г.

Read More

Покана и материали за свикване на ОСА

Покана и материали за свикване на ОСА

Read More

Извънредно общо събрание на акционерите – 15.04.2016 г.

Извънредно общо събрание на акционерите – 15.04.2016 г.

Read More

Протокол, констатиращ непроведено заседание на ИОСА

Протокол, констатиращ непроведено заседание на ИОСА

Read More

Покана и материали за свикване на ИОСА

Покана и материали за свикване на ИОСА

Read More

Протокол от ОСА

Протокол от ОСА

Read More