Протокол от ОСА – 06.06.2024 г.

Протокол за отлагане на ОСА

Read More

Покана и материали за свикване на ОСА – 06.06.2024 г.

Покана и материали

Read More

Протокол от ОСО – 15.03.2024 г.

Протокол от ОСО

Read More

Покана и материали за свикване на ОСО – 15.03.2024 г.

Покана и материали

Read More

Протокол от ОСА – 02.06.2023 г.

Протокол

Read More

Покана и материали за свикване на ОСА – 02.06.2023 г.

Покана и материали

Read More

Протокол от ОСА – 29.12.2022 г.

Протокол

Read More

Покана и материали за свикване на ОСА – 29.12.2022 г.

Покана и материали

Read More

Протокол от ОСА – 14.07.2022 г.

Протокол

Read More

Протокол от ОСА – 30.06.2022 г.

Протокол за отлагане на ОСА – 30.06.2022 г.

Read More