Протокол от ОСА – 03.12.2021 г.

Протокол

Read More

Покана и материали за свикване на ОСА – 03.12.2021 г.

Покана и материали

Read More

Протокол ОСА – 28.06.2021 г.

Протокол

Read More

Покана и материали за свикване на ОСА – 28.06.2021 г.

Покана и материали

Read More

Протокол ОСО

Протокол от Общо Събрание на Облигационерите

Read More

Покана за свикване на ОСО – 05.05.2021 г.

Покана за Общо Събрание на Облигационерите

Read More

Протокол ОСА – 14.10.2020 г.

Протокол

Read More

Протокол за отлагане на ОСА – 29.09.2020 г.

Протокол

Read More

Покана и материали за свикване на ОСА – 29.09.2020 г.

Покана и материали

Read More

Протокол ОСА – 15.10.2019 г.

Протокол

Read More