Протокол от ОСА – 02.06.2023 г.

Протокол

Read More

Протокол ОСА – 14.10.2020 г.

Протокол

Read More

Протокол за отлагане на ОСА – 29.09.2020 г.

Протокол

Read More

Протокол ОСА – 15.10.2019 г.

Протокол

Read More

Протокол за отлагане на ОСА – 30.09.2019 г.

Протокол

Read More

Протокол ОСА – 09.07.2019 г.

Протокол

Read More

Протокол за отлагане на ОСА – 24.06.2019 г.

Протокол

Read More

Редовно Общо Събрание на акционерите – 29.06.2018 г.

Протокол

Read More

Редовно Общо Събрание на акционерите – 26.06.2017 г.

Протокол от Редовно Общо Събрание на акционерите, проведено на 26.06.2017 г.

Read More

Редовно Общо Събрание на акционерите – 27.06.2016 г.

Редовно Общо Събрание на акционерите – 27.06.2016 г.

Read More