Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Уведомление

Уведомление за назначаване на нов Директора за Връзки с Инвеститорите.

Read More

Междинен финансов отчет към 30.06.2021 г.

Финансов отчет

Read More

Уведомление

Уведомление за прекратяване на трудов договор на Директора за Връзки с Инвеститорите

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Уведомление за разпределение на дивиденти

Уведомление

Read More

Протокол ОСА – 28.06.2021 г.

Протокол

Read More