Уведомление за разпределение на дивиденти

Уведомление

Read More

Протокол ОСА – 14.10.2020 г.

Протокол

Read More

Протокол за отлагане на ОСА – 29.09.2020 г.

Протокол

Read More

Отчет облигационна емисия към 30.06.2020 г.

Отчет

Read More

Междинен финансов отчет към 30.06.2020 г.

Финансов отчет

Read More

Отчет облигационна емисия към 31.03.2020 г.

Отчет

Read More

Междинен финансов отчет към 31.03.2020 г.

Финансов отчет

Read More

Покана и материали за свикване на ОСА – 29.09.2020 г.

Покана и материали

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More