Протокол ОСА – 15.10.2019 г.

Протокол

Read More

Протокол за отлагане на ОСА – 30.09.2019 г.

Протокол

Read More

Покана и материали за свикване на ОСА – 30.09.2019 г.

Покана и материали

Read More

Протокол ОСА – 09.07.2019 г.

Протокол

Read More

Протокол за отлагане на ОСА – 24.06.2019 г.

Протокол

Read More

Покана и материали за свикване на ОСА – 24.06.2019 г.

Покана и материали

Read More

Редовно Общо Събрание на акционерите – 29.06.2018 г.

Протокол

Read More

Покана и материали за свикване на ОСА – 29.06.2018 г.

Покана и материали

Read More

Извънредно общо събрание на акционерите – 16.04.2018 г.

Протокол

Read More

Извънредно общо събрание на акционерите – 29.03.2018 г.

Протокол за отлагане на ИОСА

Read More